1558 - Oprettelse af kontakt og kunder fra Outlook får add-in til at gå i gråt

 • Rettet

1390 - Kopiering med Kopier til udklipsholder kan ikke holde alle markerede dokumenter

 • Kopi med “kopier til udklipsholderen” – knappen kan nu holde de valgte dokumenter og giver i tillæg en information om antallet af dokumenter der er kopieret.

1526 - Mulighed for at markere flere tidsregisteringer på tidsregistreringsfanen inde på kunden.

 • Fanen Tidsregistreringer på en kunde har nu fået multiselect således at man kan markere mange tidsregistreringer på en gang – for f.eks. at flytte disse eller kopiere over i Excel.

1354 - Outlook går i uendeligt loop ved opdatering af liste.

 • Rettet

1463 - Fejl i afspadseringsberegninger (den nye)

 • Afspadseringen regner nu rigtigt på alle kendte kombinationer. Bemærk at vi med TimeView kan beregne både en tilskrivning af kvotienter over 1 som en tilskrivning der beregnes efter hhv. brutto overarbejde eller netto overarbejde i en periode. (Uge, måned, kvartal og halvår).

1332 - Fejl ved sletning af dokument "Reference eksisterer ikke"

 • Rettet

1560 - Sats 1, vælges som default på nye kunder

 • Det er nu rettet så default sats er ”Null” – dermed overskriver TimeView ikke systemet med opgavetyper og satser for nye kunder.

1538 - Kolonne i fakturalinie billedet med opgaveåret

 • Der er indsat en ny kolonne i billedet med fakturalinier som viser opgaveåret.

1539 - Dokumentfejl ved kopiering af dokument

 • Fejlen hed "En værdi må ikke være Null" - rettet.

1477 - Gemte lister hentes ikke frem igen.

 • Rettet

1330 - Lister som ønskes adgangsbegrænset - bruger, ferie, flex

 • Der er nu begrænset adgang til at kunne trække lister med medarbejder-data med informationer omkring ferie og flex mv. Kun brugere med adgang til at se interne registreringer for andre brugere kan trække den liste. Brugere kan altid se egne tal under deres egen bruger som hidtil.

1485 - Opgavetilknytning dokumentoprettelse fra udklipsholder fejler

 • Når man indsætter et dokument på en åben opgave sætter TimeView nu opgavetilknytningen til dokumentet direkte som forslag i forklædet.

1567 Outlook fryser fortsat for nogle brugere

 • Rettet. Dog gælder det fortsat at Microsoft ikke kontakter TimeView når der løbende ændres i Officepakken.

1520 Lås faktureringsfaner

 • Det er nu ikke længere muligt at skjule en fane ved fakturering, da det ikke giver mening, og har forvirret brugerne.

1514 Tilføj arbejdstid knapper i båndet

 • Hvis man har trukket arbejdstids fanen længst til venstre på en bruger kunne knapperne ”Tilføj arbejdstid” være skjult i båndet. Det er rettet.

1519 - Masseoprettelse af fakturaer

 • Man kan nu oprette en række fakturaer i en arbejdsgang ved at markere valgte kunder eller valgte opgaver og aktivere ”Opret faktura” operationen som normalt.

1523 - Gem af faktura ved over/underdækning

 • Såfremt man benytter over/underdækningsfordelingen i TV gemmer TV nu alle data selvom man lukker fakturafanen ved klikke på krydset i fakturafanen.

1521 Alternativ fakturamodtager

 • Såfremt dette benyttes vil man fremover få en advarsel ift. økonomisystem.

1522 Ændring af adresse ved fakturering

 • Såfremt kundens adresse ændres ifbm. Fakturering vil den nye adresse altid blive opfrisket til fakturaen fra kunden når en fakturakladde åbnes eller gemmes.

1593 Tilføjelse af felter ved deadlinevisning.

 • Følgende yderligere felter fra kundeinformationerne er nu til rådighed når man danner deadline visninger:

 1. Kundetype

 2. Afdeling

 3. Hold

 4. Ledelsesansvarlig

 5. Kundeansvarlig

 6. Koncernkode

 7. Momsinterval

 8. Regnskabsafslutning

 9. Driftsform

1362 Rettigheder til dokumentskabeloner uden at være administrator.

 • Alle brugere kan nu tilgå og rette dokumentskabeloner ved at benytte adgang fra alle lister.

1618 Feriefridags afholdelse forsvinder når opgaven sættes til afsluttet

Beregning og lukning af afspadsering, ferie og feriefridage

 • Beregninger på opgaver der har med afspadsering, ferie og feriefridage at gøre stopper når man sætter opgaven til afsluttet. Det er muligt at foretage ændringer ved at sætte opgaven tilbage til igangværende og foretage registreringer. Hvis man er sikker på alle beregninger og ikke længere ønsker at der skal kunne foretages rettelser kan man sætte opgavens status til godkendt. Herefter fanger bordet, og der kan ikke foretages rettelser – men man er så på den anden side også sikker på at foretagne beregninger ikke bliver ændret. Derfor bør opgaven sættes til Godkendt når man er klar.

1622 Ved upload af mange dokumenter bliver disse ikke frigivet.

 • Flere brugere har oplevet at få meddelelse om at et dokument er i brug og låst af en anden bruger selvom dette ikke var tilfældet. Fejlen skyldes at dokumenter som var uploaded i skyen ikke blev frigivet så andre kunne bruge dem. Fejlen er nu rettet.

Fandt du dit svar?