TimeViews nuværende adgangsbegrænsning er blevet lagt markant om. Brugervenlige knapper i sikkerhedsbåndet er blevet indført. Med disse er det muligt at begrænse antallet af brugere pr. kunde, pr. opgave og pr. dokument.
Endvidere kan man sætte rettighedsniveaet fra læse-rettighed til redigerings-rettighed mv. i hver gruppe.

For at begrænse adgangen til en kunde skal du navigere til tabben Rettigheder på en kunde. Derefter vil du kunne se et nyt afsnit Rettighed oppe i båndet. Her klikker du på Begræns adgang og vælger de brugere som skal kunne tilgå kunden. For at ophæve begrænsningen trykker du på Gendan adgang.

OBS! Bemærk at hvis du har fulde rettigheder på en begrænset kunde, og fjerner dig selv i stedet for at gendanne adgang vil du ikke kunne tilgå denne kunde igen.

1.png
Fandt du dit svar?